Mapa strony  |  Kontakt    
SZKOŁA
OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Przepisy szkolne

Poniżej zamieściliśmy liki do plików, które zawierają przepisy obowiązujące w naszej szkole.

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie więcej

Statut Gimnazjum Sportowego w Puszczykowie więcej

Program wychowawczo - profilaktyczny więcej

Regulamin organizowania wycieczek dla uczniów więcej

Regulamin przyznawania i wypłacania śiadczeń pomocy materialnej uczniom więcej

Regulamin internatu więcej

Regulamin Rady Pedagogicznej więcej

Regulamin Rady Uczniowskiej więcej

Regulamin Internackiej Rady Uczniowskiej więcej

Regulamin Rady Rodziców więcej

Zasady rozwiązywania sporów więcej

Wewnątrzszkolny system oceniania Liceum Ogólnokształcącego więcej

Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum Sportowego więcej

Regulamin szatni więcej

Regulamin dyżurów nauczycieli więcej

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum więcej

Ceremoniał szkolny więcej

Wewnątrzszkonle zasady rekrutacji do klas pierwszych więcej

Regulamin Projektu Edukacyjnego więcej

Regulamin korzystania z darmowych podreczników więcej

Przedmiotowe Systemy Oceniania więcej

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11