Mapa strony  |  Kontakt    
SZKOŁA
OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Umowy patronackie z wyższymi uczelniami

1. Porozumienie z Wydziałem Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu o współpracy.

2. Porozumienie w sprawie objęcia patronatem klasy biologiczno- chemicznej liceum przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3. Umowa Partnerska zawarta z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmująca patronatem klasę humanistyczną liceum.

4. Umowa Patronacka zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu obejmująca patronatem klasę przyrodniczą liceum.

5. Porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziałem Fizyki o objęciu opieką naukową w zakresie fizyki uczniów liceum.

 
 

Uroczystość Podpisania umowy patronackiej w naszej szkole

2015-04-26

W dniu 9 kwietnia br. w naszej szkole zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy między Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Zespołem Szkół w Puszczykowie. Umowę patronacką podpisali Pani Prodziekan Wydziału Biologii UAM prof. dr hab. Joanna Deckert oraz Dyrektor ZS Przemysław Budzyński. więcej

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11