Mapa strony  |  Kontakt    
DLA KANDYDATÓW
OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Dla kandydatów do Liceum

Wniosek do liceum

Wniosek do liceum należy wydrukować ze strony https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor i wraz z wypełnionym drukiem: podanie do liceum.pdf dostarczyć do szkoły od 14 maja do 30 maja 2018 roku. Wnioski muszą być podpisane przez rodziców.

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie w roku szkolnym 2018/2019

Do pobrania: zasady_rekrutacji_Liceum_2018-2019.docx

Terminy rekrutacji

Do pobrania: Terminy rekrutacji.docx

Kandydaci do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, zwanego dalej Liceum, składają dokumenty w sekretariacie szkoły;

1) od 14 do 30 maja 2018 r. godz. 15.00 kandydaci składają:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły na druku przygotowanym przez szkołę;
b) wniosek zawierający wszystkie preferencje kandydata na druku przygotowanym przez PCSS;
c) pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (znajduje się na druku przygotowanym przez PCSS);
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym uczęszczanie do klasy sportowej - dotyczy kandydatów do klasy 1A.

Termin egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej - 11 czerwca 2018 r.

2) od 15 do 19 czerwca 2018r. godz. 15 kandydaci do wszystkich klas mają możliwoć dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejnoci wybranych szkół.

3) od 22 do 25 czerwca 2018 r. kandydaci do wszystkich klas uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego kserokopię,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub jego kserokopię,

4) do 19 lipca 2018 r. kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły dostarczają:

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum ( o ile nie zostało dostarczone wcześniej),
b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie został dostarczony wcześniej),
c) 4 podpisane fotografie od kandydatów przyjętych do klasy Ia i 3 podpisane fotografie od kandydatów przyjętych do pozostałych klas,
d) kartę zdrowia.

Uwaga !!! Kandydaci, którzy nie potwierdzą woli nauki w Liceum, przez dostarczenie oryginałów dokumentów, nie zostaną przyjęci do szkoły.

Nabór na rok szkolny 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do następujących klas:

Ia -  klasa sportowa

Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, biologia, geografia
PLANOWANE PRZEDMIOTY, KTÓRE OD KLASY DRUGIEJ BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, PSYCHOLOGIA SPORTU

Ib - klasa humanistyczno-artystyczna

Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, język obcy, historia, matematyka
PLANOWANE PRZEDMIOTY, KTÓRE OD KLASY DRUGIEJ BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
JĘZYK POLSKI, HISTORIA
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: PRZYRODA, WIEDZA O TEATRZE I FILMIE, KULTUROZNAWSTWO

Icf - klasa ekonomiczno-politechniczna

Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, geografia lub fizyka, informatyka
PLANOWANE PRZEDMIOTY, KTÓRE OD KLASY DRUGIEJ BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
MATEMATYKA, GEOGRAFIA LUB FIZYKA, INFORMATYKA

Id - klasa dziennikarska

Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, matematyka
PLANOWANE PRZEDMIOTY, KTÓRE OD KLASY DRUGIEJ BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI, HISTORIA LUB GEOGRAFIA
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, EDUKACJA DZIENNIKARSKA

Ie - klasa przyrodniczo-medyczna

Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum: język polski, matematyka, biologia, chemia
PLANOWANE PRZEDMIOTY, KTÓRE OD KLASY DRUGIEJ BĘDĄ REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, EDUKACJA PROZDROWOTNA

Więcej informacji na temat klas


© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11