Mapa strony  |  Kontakt    
DLA ABSOLWENTÓW
OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Podsumowanie obchodów jubileuszu
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

2014-10-22

13. października 2014 r. w ZS w Puszczykowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Zespołu Organizacyjnego, który wziął na siebie trud przygotowania obchodów jubileuszu 50 lat funkcjonowania puszczykowskiego liceum. Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim przybyłym za prawie roczną współpracę oraz wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne. Zebrani bardzo pozytywnie ocenili rezultaty podjętych działań i ich efekty, przywołując wiele pochlebnych opinii usłyszanych od uczestników szkolnej uroczystości oraz pisemne gratulacje przekazane na adres szkoły. Dotyczyły one kwestii organizacyjnych, panującej atmosfery, przebiegu głównej uroczystości, przygotowanych wystaw oraz okolicznościowych materiałów i pamiątek (publikacja, gazeta, długopisy, przypinki). Zebrani podkreślili, że dzięki wsparciu finansowemu osób prywatnych i instytucji udało się w pełni zamknąć budżet, a uzyskane zyski przekazać na konto Rady Rodziców, z przeznaczeniem na potrzeby uczniów.

Niestety, nie udało się uniknąć też potknięć. W okolicznościowej publikacji nie pojawiły się wszystkie nazwiska absolwentów Liceum, co spotkało się z ich strony ze zrozumiałym oburzeniem, a także nie do wszystkich pracowników szkoły dotarły zaproszenia. Trudno jednoznacznie wskazać ich źródło, pozostaje jedynie za nie wszystkich zainteresowanych przeprosić. Z pewnością nie wyniknęły one z niczyjej złej woli.

Na zakończenie spotkania Dyrektor ZS w Puszczykowie jeszcze raz gorąco podziękował wszystkim członkom komitetu organizacyjnego, a także wszystkim, którzy w różny sposób wsparli Jubileusz Liceum, a w szczególności: p. Staroście Poznańskiemu, p. Burmistrzowi Puszczykowa, o. Markowi Smykowi, p. Jackowi Błaszkowiakowi, Poznańskiemu Bankowi Gospodarczemu, spółce akcyjnej INEA, szkolnemu barowi „Astra”, Absolwentom Liceum, Radzie Rodziców ZS w Puszczykowie, byłym i obecnym nauczycielom, pracownikom i uczniom naszej szkoły.

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11