Mapa strony  |  Kontakt    
DLA ABSOLWENTÓW
OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Wspomnienie Marii Masełkowskiej. Działalność klubu Proscenium przy LO w Puszczykowie.

2014-11-12

„Być Prosceniowcem, to być Kimś” – opinia licealistki, jej słowa, mogą być mottem wspomnienia o działalności klubu „Proscenium” przy naszym liceum.

Ideę ruchu wprowadził Milan Kwiatkowski, polonista, pasjonat teatru, wieloletni kierownik literacki Teatru Nowego w Poznaniu. Propozycja „Proscenium” zrodziła się z autentycznej potrzeby obcowania młodzieży z teatrem. „Nie chciałem tworzyć organizacji o sztywnej strukturze, obowiązującej w podobnych stowarzyszeniach. Zależało mi przede wszystkim na tym, by tych ludzi otworzyć, rozwinąć i wzbogacić ich wyobraźnię w takim stopniu, by mogli w obcowaniu ze sztuką odnaleźć siebie. (….) „Proscenium”, podobnie jak teatr, pełni te same funkcje: wychowawczą, poznawczą, odradzającą, estetyczną i ludyczną – mówił z okazji jubileuszu stowarzyszenia. Klub „Proscenium” przy LO w Puszczykowie działał od roku 1968. Opiekunami byli nauczyciele poloniści: w latach 1968 do 1982 - mgr Barbara Bernsdorff - Melanowicz, następnie do roku 1997 - mgr Maria Masełkowska. Działalność klubu przybierała różne formy, takie, jakich wymagały zainteresowania uczniów i ich potrzeba uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. „Proscenium” Inspirowało życie teatralne całej szkoły. Przygotowywaliśmy małe spektakle teatralne, wieczory poetyckie, spotkania międzyklubowe. Organizowaliśmy wyjazdy uczniów do teatrów poznańskich i do zaprzyjaźnionego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Szczególnymi wydarzeniami w działalności klubu były sesje wyjazdowe, organizowane przez poznańskie Towarzystwo Kultury Teatralnej. Na scenach teatrów Krakowa, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Torunia, Wrocławia młodzież miała okazję poznać wybitne realizacje teatralne, a także przypatrzeć się z bliska pracy nad spektaklem pracowników technicznych, aktorów i reżyserów. Spotkania, rozmowy, warsztaty ze znakomitymi ludźmi teatru wnosiły w życie młodych ludzi nowe wartości, wzbudzały pozytywne emocje. Na pewno w pamięci uczestników spotkań z aktorami zostaną próby recytacji prowadzone przez pana Jana Englerta w czasie przyjęć do szkoły teatralnej w Warszawie, warsztaty reżyserskie z Adamem Hanuszkiewiczem, nocne rozmowy w klubie po spektaklach w Tetrze Starym w Krakowie z Anną Dymną, Janem Peszkiem i Jerzym Trelą. Spotkanie z Piotrem Skrzyneckim i aktorami kabaretu Piwnicy pod Baranami było dopełnieniem przeżyć i emocji, jakie wywoływał spektakl. Uczniowie wracali z tych teatralnych peregrynacji wzbogaceni o przeżycia, refleksje, przenosili je na własne pasje i zainteresowania. Wraz z przerwaniem pracy zawodowej przestałam prowadzić „Proscenium”. Opiekę nad klubem przekazałam młodszym kolegom – polonistom, wierząc, że ich również wciągnie teatr i wykorzystają szansę, jaką daje w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym młodzieży. Kilka osobistych refleksji: czego mi brakuje, co straciłam, wycofując się z pracy zawodowej i klubowej- uczniów wokół mnie na widowni w teatrze, rozmów z nimi, dyskusji na lekcjach. Przez wiele lat pomagałam w „dochodzeniu do teatru”, rozumieniu jego wartości, jednocześnie wiele nauczyłam się od nich. Brakuje mi młodego, świeżego spojrzenia na sztukę, wnikliwości interpretacji, bezkompromisowych opinii. Żaden z moich uczniów nie poszedł do szkoły teatralnej, kilkoro ukończyło studia polonistyczne. Utrzymuję z nimi kontakt i wiem, że wykorzystują doświadczenia wyniesione z „Proscenium” w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kiedy dziś spotykam w teatrze, na koncercie, wystawie moich byłych uczniów, często w towarzystwie przecież już dorosłych dzieci, myślę, że to też jest sukces szkolnego klubu „Proscenium”.

Maria Masełkowska

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11