Mapa strony  |  Kontakt    
AKTUALNOŚCI
INFORMAT
Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego więcej
Plan zajęć

OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Konferencja jubileuszowa odnalezienia pierwszego fragmentu Meteorytu Morasko

2014-11-18

W dniu 12 listopada 2014r. grupa młodzieży wraz opiekunami uczestniczyła w konferencji jubileuszowej stulecia odnalezienia pierwszego fragmentu Meteorytu Morasko.

Obchody tej okrągłej rocznicy składały się z dwóch części.

Konferencja jubileuszowa dzięki wykładom prowadzonym przez wyjątkowych specjalistów z zakresu geologii i astronomii przybliżyła młodzieży tematykę związaną z tymi ciekawymi zagadnieniami.

12 listopada 1914r. miało miejsce wydarzenie, które na stałe wpisało się w historię naszego regionu. W trakcie kopania rowów strzelniczych we wsi Morasko, odnaleziono pierwszy z ponad 1400 znanych fragmentów meteorytu żelaznego. Największy z nich (261,2 kilogramy) został odkryty w roku 2012. Upadek Meteorytu Morasko jest związany z największym deszczem meteorytów żelaznych w Europie Środkowej, który miał miejsce około 5000 lat temu. Przez ostatnie pół wieku trwają intensywne badania naukowe poświęcone zarówno historii upadku jak i badania samego meteorytu.

Następnie młodzież zwiedziła Muzeum Ziemi mieszczące się na terenie WNGiG i zobaczyła kilka fragmentów meteorytów.

Ostatnim punktem obchodów był udział w wycieczce po rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”. Rezerwat ten jest miejscem niezwykłym pod wieloma względami przyrodniczymi, geologicznymi i astronomicznymi. W trakcie wycieczki po rezerwacie przybliżono jego najważniejsze walory. W szczególności pokazano kratery uderzeniowe, opowiadano o ich genezie, pochodzeniu meteorytów oraz zderzeniach planetoid z Ziemią. W trakcie wycieczki zaprezentowano profil geologiczny w wykopie w okolicach największego krateru.

Młodzież zadowolona i wzbogacona o nowe informacje wróciła do Puszczykowa.

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11