Mapa strony  |  Kontakt    
AKTUALNOŚCI
INFORMAT
Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego więcej
Plan zajęć

OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Savoir – vivre, mój sposób życia

2015-03-02

Każdy z nas niejednokrotnie zastanawiał się czy savoir-vivre jest przydatny w naszej codzienności. W czasach, kiedy tak ogromne znaczenie odgrywa zdobyciem dobrego wykształcenia, ciekawej pracy oraz rozwój kariery zawodowej zapominamy o czymś tak istotnym jak dobre wychowanie. Stosowanie zasad savoir-vivre jest jednym z najważniejszych wyznaczników profesjonalizmu nie zaś ekstrawagancją. Ich znajomość tworzy nasz wizerunek jako osób kompetentnych, pewnych siebie, profesjonalnych oraz solidnych. Poza tym ułatwia współpracę jak i kontakty z innymi a także ma wpływ na atmosferę panującą w naszym otoczeniu.

Podporządkowanie się zasadom dobrego wychowania wcale nie oznacza rezygnacji z bycia sobą. Wywyższanie się i pozerstwo to jedno zaś stosowanie zasad savoir – vivre to przede wszystkim bycie szczerym, uczciwym i pełnym szacunku dla innych. Te reguły to właśnie wzgląd na innych i to one sprawiają, że nasze kontakty z innymi stają się bardziej przyjazne, harmonijne a przez to podejście otaczających nas ludzi pełne szacunku i pozytywnego nastawienia. Znajdując się w perspektywie organizacji spotkań towarzyskich, uczestniczenia w oficjalnym spotkaniu, uroczystości rodzinnej, a także w codziennym życiu naszej szkoły okazuje się, iż te zasady są wszechobecne a co więcej akceptowane i wymagane przez innych.

W dniach 9 i 11 lutego, w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyły się zajęcia pod tytułem „Savoir – vivre, mój sposób życia”, które zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES z siedzibą na ulicy Stawnej 1 w Komornikach, pod patronatem pana Andrzeja Balcerka, burmistrza miasta Puszczykowo. Inicjatorem i pomysłodawcą zajęć był pan Władysław Harasimowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Warsztaty prowadziła pani Elżbieta Blum, gdzie poprzez swój autorski program „Savoir – vivre, mój sposób życia” zapoznała uczniów z takimi zagadnieniami jak:

1. Co to jest savoir-vivre? Zasady rządzące dobrym wychowaniem.

2. Savoir-vivre, czyli dobre wychowanie na co dzień: powitanie i pożegnanie, pierwszeństwo przy wchodzeniu, przedstawianie, rozmowa, tytuły i zwroty – „pan” i „ty”, masowość – na ulicy, w szatni, na parkingu, sąsiedzi, rozmowa telefoniczna, wręczanie prezentów, życzenia, gratulacje, kondolencje, sytuacje nietaktowne.

3. Uprzejmość wobec osób niepełnosprawnych.

4. Korespondencja – zasady pisania listów. Poczta elektroniczna.

5. Komunikacja, czyli sztuka mówienia i słuchania.

6. Zasady ubioru. Na czym polega nasza atrakcyjność?

7. Przyjęcia: typy przyjęć, zaproszenia, rozsadzanie gości, miejsca honorowe.

8. Przy stole: aranżacja stołu, sztućce – rodzaje i posługiwanie się, kolejność i dobór dań, prawidłowe zachowanie się przy stole.

9. Sposób jedzenia szczególnych potraw. Ograniczenia żywieniowe.

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11