Mapa strony  |  Kontakt    
OGŁOSZENIA
Dyrektor Liceum w Puszczykowie informuje o możliwości skorzystania z miejsc noclegowych w internacie przyszkolnym przez zorganizowane grupy młodzieżowe z opiekunem. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych więcej

PEDAGOG SZKOLNY
Jeśli jest coś, co Cię niepokoi, masz kłopoty, z którymi sam nie dajesz sobie rady lub wiesz o tym, że komuś dzieje się krzywda, napisz do Pedagoga szkolnego.
Opiekun skrzynki:
Monika Mrówczyńska-Kryszak

Powiat poznański

Kurs metodyczny dla nauczycieli w Irlandii

2018-06-29

W ramach projektu „Mobility of school education staff” troje nauczycieli naszego liceum: Mirosława Ossowska, Wojciech Olejnik oraz Rafał Wieczorek uczestniczyło w kursie „Content and Language Integrated Learning” (CLIL). Kurs odbywający się w dniach 18.06 - 29.06. 2018 roku w Trinity College w Dublinie poświęcony był nauczaniu różnych przedmiotów w języku angielskim. Nauczyciele z kilkunastu krajów Europy zapoznali się z metodyką nauczania, sposobami zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych oraz zasadami oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach przeprowadzanych metodą CLIL. W trakcie zajęć mających formę wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć terenowych nauczyciele mieli też okazję wymienić swoje doświadczenia i refleksje związane z metodą CLIL. Interesującym aspektem kursu były też zajęcia pozwalające uczestnikom zapoznanie się z historią i dziedzictwem kulturowym Irlandii, czemu służyły fakultatywne wycieczki do Glendalough i Kilkenny oraz możliwość zwiedzenia Biblioteki Trinity College - największej biblioteki w Irlandii przechowującej m.in. „Book of Kells” - manuskrypt znajdujący się na liście UNESCO „Pamięć Świata”.

© Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie im. Mikołaja Kopernika, ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo, tel./fax: 61 813 34 11